ReadyPlanet.com
dot
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

แผนกช่างยนต์ 

     

                        โครงงานผ่าเครื่องจักรยานยนต์เล็ก                            โครงการชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ

                                         

                                  ชุดฝึกระบบนิวเมตริกซ์                              โครงการคัดแยกอาหารปลา

                                                   

                                              โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายน้ำมันเครื่อง

 

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

     

             

                        ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ                                    ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า

 

                                            

                               แบบสาธิตสว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา                                 แบบสาธิตพัดลมไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ

 

            

  ชุดสาธิตเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบไอน้ำ          ชุดสาธิตเตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา                              ชุดสาธิตกาต้มไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี (เทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี ) เลขที่ 49 ถนนริมน้ำ ในเขตเทศบาล ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110 โทร. ( 037 ) 205-803 ,085-9021342 โทรสาร 037-205235